Het sportcentrum van Sint-Pieters-Woluwe (Sportcity) doet een oproep tot kandidaatstelling voor de uitbating van zijn taverne. De offerten moeten uiterlijk op vrijdag 14 mei om 16u00 worden ingediend.

Voor alle inlichtingen betreffende het lastenboek kunt u zich richten tot de heer Stephane Vandorpe (gemeentelijke dienst Overheidsopdrachten) :

  • svandorpe@woluwe1150.be
  • 02/773.06.14.